Bestellijst

Geen bestellingen

Intensieve training systemisch kijken

Systeemdenken, systeemdynamiek en systeemadvisering
Onder een systeem verstaan we een verzameling elementen met een onderlinge samenhang. Het uitgangspunt van systeemdenken is dat een systeem zich in een veranderende omgeving moet zien te handhaven. Er is een samenhang en een wisselwerking tussen zowel de elementen als de omgeving. Als we “systemisch” kijken naar individuen, families, teams en organisaties, krijgen we een completer beeld van de dynamiek. Vanuit een meervoudig perspectief gaan we op zoek naar een constructieve bijdrage binnen de situatie.
 
Doelen van de training
Het ondersteunen van de professional in het zien van oplossingen van complexe vraagstukken in ontwikkelings- en veranderingsprocessen. 
 
De professional:
  • heeft kennis van de vier wetmatigheden die bepalend zijn voor de dynamiek binnen het systeem.
  • kan situaties en dynamiek binnen systemen in kaart brengen en analyseren.
  • heeft meer inzicht in de invloed van de persoonlijke achtergrond op gedragspatronen en daarmee op het doorzien/adviseren/begeleiden van individuen/teams en organisaties.
  • heeft gewonnen aan transparantie (persoonlijke ontwikkeling).    
De gebruikte werkvormen bieden praktische mogelijkheden voor interventies in de actualiteit binnen het werkveld van de professional. 
 
De verschillen in toepasbaarheid met betrekking tot het bedrijfsleven en de hulpverlening zijn inzichtelijk.
Intensieve training
Intensieve training
Cursuscode: IT0609
Maandag 6 september 2021
6 lessen van 9 uur , meerdere bijeenkomsten per week, elke 4 weken aanvangstijd 10:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 1,550,00
Mw. (Nell) Parre, Mw. (Karin) Deden
10:00 - 19:00
Locatie: Villa Klein Heumen (klik hier voor de adresgegevens)
Er gelden 3 tarieven:
(Graag bij de bijzonderheden het tarief vermelden waarvoor je in aanmerking komt en de motivatie waarom je deze training wilt volgen)
Particuliere deelnemers: € 1550,-
Mensen met een eigen bedrijf/ ZZP-ers: € 1750,-
Wanneer de training door een werkgever vergoed wordt is het tarief: € 2350,-
(Vanaf medio 2017 hebben wij voor deze training een BTW-vrijstelling in verband met de registratie binnen het CRKBO)

De inschrijving via de site is inmiddels gesloten. Mochten er mannen zijn die toch nog graag mee willen doen dan graag een mail sturen naar het emailadres: info@parre-deden.nl