banner_overons

Werkwijze

Je werpt zelf
In het logo van Parre Deden Consultancy is de boemerang het symbool voor beweging. Beweging verandert het blikveld. Door vanuit verschillende invalshoeken te kijken, komen er nieuwe mogelijkheden in beeld. De boemerang oppakken betekent de bereidheid tot zelfreflectie en het aangaan van de consequenties daarvan. De werper ziet zijn initiatief beloond in het treffen van de “buit” of het retourneren van de boemerang en daarmee het creëren van een nieuwe werpkans. Parre en Deden ondersteunt je in dit proces, maar je blijft altijd zelf de werper.

De aanpak 
De eigenheid van de begeleiders is ontstaan vanuit hun persoonlijke geschiedenis, levenservaring en scholing. Deze ingrediënten verenigen zich in de haptonomie en systeemdynamiek en vormen samen hun specifieke aanpak. Daarmee ontwarren zij aangeleerde patronen, waardoor de eigen, oorspronkelijke identiteit meer ruimte krijgt. De haptonomie is de leer van het gevoelsleven. De systeemdynamiek is het krachtenspel in elk systeem waarin een mens zich beweegt. Beide benaderingen gaan uit van de noodzaak van wezenlijk contact tussen individuen onderling.

De werkwijze is een combinatie van beide stromingen en kenmerkt zich door ogenschijnlijke eenvoud. Eenvoud heeft een krachtige uitwerking op complexe vraagstukken. In die eenvoud zijn ze confronterend, snel, (ge)ruisloos en handelen daarbij met humor, respect en empathie. Door het menselijke met het resultaatgerichte te verbinden koppelen ze affectiviteit aan effectiviteit. Mensen begeleiden is altijd maatwerk bij Parre en Deden Consultancy.