banner_overons

Bevlogen eigenaren: Nell Parre en Karin Deden


Pioniers in Nederland

Nell Parre
Nell werkte vanaf 1983 binnen de intra- en extramurale zorg als fysiotherapeut, acupuncturist en haptotherapeut. Binnen de psychiatrie en de psychogeriatrie legde ze zich toe op non-verbale communicatie, psychosomatiek en stervensbegeleiding. Daarnaast implementeerde zij als projectmanager vele veranderingsprocessen en gaf training en voorlichting. In 1990 vestigde ze zich als zelfstandige en begeleidde ze cliënten met existentiële vragen.

Karin Deden
Vanaf 1983 tot 1985 maakte Karin Deden deel uit van het politiekorps te Den Haag, waar ze direct in contact kwam met de zelfkant van de maatschappij. Dit betekende keuzes maken in stresssituaties en manoeuvreren op de grens van leven en dood. Na vijf jaar gooide ze het roer om. Achtereenvolgens studeerde ze fysiotherapie, haptotherapie en sensomotorische integratie. Zij deed werkervaring op in de intra- en extramurale zorg, ontwikkelde lesmateriaal en gaf trainingen aan collega’s, leerkrachten, psychologen en artsen.

Parre en Deden Consultancy
Beiden geïnspireerd door de systeemdynamiek startten Nell en Karin in 1993 hun samenwerkingsverband. De ontmoeting met Bert Hellinger gaf een sterke impuls om zijn gedachtegoed ook in Nederland verder te ontwikkelen. Nell en Karin volgden verschillende opleidingen en seminars bij o.a. Bert Hellinger, Hunter Beaumont, Gunthard Weber, Marianne Franke-Gricksch, Ursula Franke, Lorentz Wiest, Joachim Vieregge en Klaus Grochowiak (opleiding tot systeemdynamiek en systeemdynamische organisatie-advisering).

Sinds 1997 bieden zij, naast individuele begeleiding, maandelijks open workshops familieopstellingen aan. Vanaf 1999 zetten zij, in navolging van Gunthard Weber, ook in het bedrijfsleven de eerste schreden op het gebied van organisatieopstellingen. Inmiddels heeft het systemische werk zijn plek op de markt veroverd. Met deze verrassende, efficiënte en innovatieve adviesmethode vinden ze veelvuldig aansluiting bij het Human Resource Management.

Van ervaring naar scholing

Als medewerkers binnen een organisatie vanuit dit perspectief kunnen kijken is dat van grote waarde gebleken. Dit heeft ertoe geleid dat er in 2003 gestart is met trainingen systemisch werken voor professionals.