banner_diensten

Organisatieopstellingen

Organisatieopstelling: inzicht in rollen

Een team dat niet functioneert, een leidinggevende die geen aansluiting heeft met sommige medewerkers, resultaten die achterblijven of regelmatige conflicten. Waar ligt het aan? Klopt de balans in geven en nemen? Is ieders rol of de vaste rangorde wel duidelijk? Organisatieopstellingen geven alle betrokkenen inzicht en handvatten om het beter te doen. 
 
Systeemdynamiek
Binnen een organisatie, team of afdeling zijn alle collega’s aan elkaar verbonden. Samen vormen ze een systeem, waarbinnen een bepaalde, vaak onbewuste, dynamiek speelt. Elke collega heeft een eigen rol en daaruit ontstaan patronen die in sterke mate bepalend zijn voor individueel gedrag, maar ook voor het resultaat van het team of de organisatie. Met behulp van een systeemconstellatie lichten we het team of de afdeling als het ware door, zodat iedereen zich bewust wordt van de dynamiek en hun persoonlijke rol daarin.
 
De constellatie
De constellatie is een ruimtelijke en dynamische opstelling van een systeem. In dit geval een opstelling van een organisatie, team of afdeling. Willekeurige deelnemers fungeren als de oorspronkelijke collega’s die samenwerken. Zo kijkt iedereen van een afstand op de dynamiek en doorzien ze de patroon.
 
De resultaten
Onze ervaring is dat mensen door deze opstellingen op een diep niveau hun eigen plek binnen het systeem leren kennen. Met alle daaraan gerelateerde consequenties en verantwoordelijkheden. Door deze benadering schuiven persoonlijke interpretaties naar de achtergrond. Juist door op een afstand te kijken krijgen ze een helder inzicht in de oorzaken van hun functioneren. Er ontstaat ruimte voor acceptatie en verandering. Zo werken ze concreet en doeltreffend onder begeleiding naar een werkzame oplossing voor een probleem of vraag.
 
Meer informatie
Parre & Deden Consultancy organiseert systeemopstellingen op maat voor een grote diversiteit aan organisaties. Voor een afspraak of meer informatie kunt u mailen naar info@parre-deden.nl.